Licencijos

Prekybos licencijų sistema, Leidimai ir licencijos

Turinys

  prekybos licencijų sistema darbas iš namų 600 eurų

  Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas Paslaugos esmės trumpas aprašymas Licencijos patikslinamos, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, - viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, - kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys, taip pat kai prekybos licencijų sistema licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju licenciją išdavusi institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apriboti licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką priėmimo dienos patikslina licenciją ir raštu elektroninėmis priemonėmis jeigu licencijos turėtojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą ar registruotu laišku informuoja apie tai licencijos turėtoją Nuo m.

  Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą suteiktą naują kodą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą 1.

  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Žin. Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

  prekybos licencijų sistema madingi prekybos signalai

  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos m. Terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos į šį terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus II. Motyvuota paraiška rekomenduojama forma — 1 priedas, pildymo pavyzdys — 2 priedas ;kurioje nurodoma: - įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas jeigu įmonė jį turi ir telefono numeris; - prekybos licencijų sistema vadovų administracijos vadovų vardai, pavardės, asmens kodai; - turimos licencijos numeris; - prašomi išbraukti sandėlių, kuriuose buvo laikomi ir ar iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numeriai.

  Formos ir šablonai.

  prekybos licencijų sistema kiek reikia prekiauti pasirinkimo sandoriais