Augimo strategija: prasmė ir tipai

Diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys. Koncentrinės diversifikacijos strategijos taikymas grūdus superkančiose įmonėse

diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys

Verslo įmonės, siekiančios ilgalaikės sėkmės ir konkurencinio pranašumo rinkoje, kaip vieną iš galimų strateginių alternatyvų dažnai taiko diversifikaciją. Ši galimybė teoriniu aspektu nagrinėta gana plačiai, tačiau koncentrinės diversifikacijos strategijos taikymo galimybės grūdus superkančiose įmonėse moksliniuose darbuose plačiau aprašytos nebuvo.

Tyrimo tikslas — išnagrinėjus diversifikuoto augimo strategijos taikymo žemės ūkio produkciją superkančiose įmonėse teorinius aspektus ir grūdus superkančių įmonių veiklos ypatumus, pateikti rekomendacijas koncentrinės diversifikacijos taikymui grūdus superkančiose įmonėse bei šios strategijos taikymo pavyzdį.

diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys

Tyrimo metodika. Siekiant surinkti objektyvią informaciją apie grūdus superkančių įmonių veiklos ypatumus, buvo atliktas kokybinis tyrimas — pusiau struktūrizuotas interviu su 6 šioje srityje dirbančių įmonių atstovais.

Integruotos augimo strategijos

Straipsnyje pateiktas koncentrinės diversifikacijos pritaikymo grūdus superkančiose įmonėse pavyzdys, pateikiant vieną iš galimybių — pagrindines supirkimo ir saugojimo veiklas papildyti pardavimo ir siuntų formavimo veiklomis.

Išskirti paprastosios ir išplėstinės koncentrinės diversifikacijos sąvokos apibūdinimai, pritaikyti grūdinių kultūrų derlių superkančioms įmonėms.

diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys

While seeking for a long-term success and competitive advantage in the market enterprises as one of the possible strategic alternatives quite often use a diversification. In theoretical aspect this option was examined quite widely, but possibility to apply concentric diversification strategy to cereal production purchasing enterprises was not examined in scientific works.

diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys

The aim of the research is to exam theoretical aspects of diversified growth strategy and operating characteristics in agricultural diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys purchasing companies and to reveal concentric diversification strategy application possibilities in cereal production purchasing enterprises.

Research methodology: the was carried out a qualitative research — semi-structured interview with six representatives of enterprises working in the field of cereal production purchasing in order to collect objective information about operating characteristics of enterprises. The article revealed concentric diversification adaptation opportunities in cereal production purchasing enterprises by providing a concrete example.

diversifikavimo augimo strategijos pavyzdys