Prekybos sistemų portfelio valdymas ag,

Jeigu paslaugų teikėjas ir jų gavėjas nėra įsisteigę toje pačioje šalyje, banko ir finansinių paslaugų teikimo vieta laikoma kliento verslo arba gyvenamoji vieta. Vokietijos Bundesfinanzhof Federalinis finansų teismas nori išsiaiškinti, kaip minėtos normos taikomos portfelio valdymo paslaugai, kurią teikiant pagal pasirinktą strategiją klientas įgalioja banką kliento vardu ir sąskaita pirkti ir parduoti vertybinius popierius už mokestį, apskaičiuojamą kaip vertybinių popierių vertės procentinė dalis.

2. Prekybos ekrano pavedimų valdymo sistema. Pramoninės nuosavybės apsauga, teisės aktai

Minėtas teismas taip pat nori sužinoti, ar tokių paslaugų sudedamosios dalys turi būti vertinamos atskirai, ar kartu, o jeigu kartu, tai kuri sudedamoji dalis kvalifikuojant yra svarbiausia. Europos Sąjungos  ES teisė 3. Iš minėtų nuostatų šiai bylai yra svarbūs f ir g punktai 6. Pagal  straipsnio 1 dalį neapmokestinama PVM: h nominalios vertės pašto ženklų, fiskalinių ir kitų panašių ženklų tiekimas; i lažybos, loterijos ir kitų formų azartiniai lošimai; j pastatų ir žemės, ant kurios jie pastatyti, tiekimas; k žemės, kuri nėra užstatyta, tiekimas, išskyrus žemės statybai tiekimą; ir l nekilnojamojo turto finansinė nuoma ar nuoma.

 • Edelweiss akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Kriptovaliutų mainai su fiat pinigais, Crypto
 • Джабба вытер губы.
 •  А как насчет вскрытия шифров.
 • 10 geriausių dvejetainių opcionų prekybininkų
 • Он застонал.
 •  - Стратмор приподнял брови, точно ждал объяснений.
 •  Это невозможно, - раздраженно ответила женщина.

Pagal  straipsnio 2 dalies d punktą  straipsnio 1 dalies l punkte numatytas neapmokestinimas netaikomas seifų nuomai. Taigi tokie sandoriai apmokestinami PVM. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl PVM direktyvos dalinio pakeitimo ir reglamento, kuriame nustatytos minėtos direktyvos įgyvendinimo priemonės draudimo ir finansinių prekybos sistemų portfelio valdymas ag vertinimo srityje, pasiūlymą 7.

1. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2013 metai - Vilniaus kolegija

Tuose pasiūlymuose apibrėžiamos finansinėms paslaugoms apibūdinti vartojamos sąvokos, ir jie aktyviai tebeaptariami Taryboje, kuriai dar nepavyko susitarti 8. Juos pateikdama Komisija nurodė, kad finansinių paslaugų apibrėžtys paseno, todėl valstybės narės ėmė nevienodai jas aiškinti ir taikyti. Ūkio subjektai ir mokesčių institucijos susiduria su sudėtingais teisiniais klausimais, skirtinga administravimo praktika ir teisiniu neapibrėžtumu, dėl to teismuose daugėja bylų ir didėja administravimo išlaidos.

Nurodė, kad - dabartinis pavadinimas - Lietuvoje teikia finansinių priemonių portfelio valdymo ir investavimo rekomendacijų teikimo paslaugas. Apie šių paslaugų teikimą sužinojo iš facebook.

Nacionalinė teisė 8. Apyvartos mokesčio įstatymo Umsatzsteuergesetz, toliau — UStGpriimto  m. Tačiau pagal  m. Federalinės finansų ministerijos išleistą administracinį potvarkį UStG 3a straipsnio 3 dalis ir 4 dalies 6 punkto a papunktis neturėjo būti taikomi nustatant turto valdymo paslaugų teikimo vietą.

Be to, nebuvo galima remtis ir PVM direktyvos 56 straipsnio 1 dalies e punktu, kuriame nebuvo nurodyta, kad juo siekiama apimti kitus, nei šiame punkte išvardytieji, sandorius. Kalbant apie neapmokestinimą PVM, minėtos direktyvos  straipsnio 1 dalis buvo suformuluota vienareikšmiškai ir joje turto valdymas nebuvo nurodytas. Todėl portfelių valdymas, kaip viena paslauga, turėjo būti apmokestinamas PVM ir neapmokestinamas šiuo mokesčiu pagal UStG 4 straipsnio 8 dalies e punktą.

Faktinės aplinkybės, procedūra ir pateikti prejudiciniai klausimai Deutsche Bank teikia paslaugas investuotojams, kurie šiam bankui nurodo jų vardu savo nuožiūra ir be išankstinių nurodymų, tačiau pagal investuotojo pasirinktą strategiją valdyti vertybinių popierių portfelius, taip pat imtis visų atitinkamų priemonių šiems portfeliams valdyti. Deutsche Bank gali disponuoti vertybiniais popieriais investuotojo vardu ir sąskaita. Mokestis taip pat apima sąskaitos ir portfelio administravimą bei komisinius nuo investicinių fondų vienetų įsigijimo.

Investuotojai reguliariai gauna pažangos ataskaitas ir gali bet kada nedelsiant įpareigoti banką nutraukti vertybinių popierių valdymą. Savo  m.

Mokesčių administratorius su tuo nesutiko, todėl dabar Bundesfinanzhof dėl šio ginčo nagrinėja apeliacinį skundą teisės klausimu. Kokią reikšmę, apibrėžiant pagrindinę ir papildomą paslaugą, turi kriterijus, kad papildoma paslauga klientams yra ne tikslas, o priemonė geriausiomis sąlygomis gauti pagrindinę paslaugos teikėjo paslaugą, atsižvelgiant į tai, kad papildomos paslaugos kaina apskaičiuojama atskirai ir ją gali teikti trečiasis asmuo?

Vertinimas Pirminės pastabos Minėta nuostata susijusi su bendraisiais fondais, kuriuose daug investicijų yra sutelkiamos ir paskirstomos įvairiems vertybiniams popieriams, kuriuos galima veiksmingai valdyti siekiant optimizuoti rezultatus, o atskiros investicijos į juos gali būti gana kuklios; tokie fondai savo investicijas valdo savo vardu ir sąskaita, o kiekvienam investuotojui priklauso fondo dalis vienas arba daugiau vienetųprekybos sistemų portfelio valdymas ag ne pačios fondo investicijos.

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Kita vertus, nagrinėjamos paslaugos apskritai susijusios su vieno asmens turtu, kurio bendra vertė turi būti pakankamai didelė, kad jis galėtų būti šitokiu būdu pelningai valdomas; portfelio valdytojas perka ir parduoda investicijas investuotojo vardu ir sąskaita, o investuotojas per visą sutarties galiojimo laiką ir jam pasibaigus išlaiko atskirų 60 sekundžių prekybos signalai popierių nuosavybės teisę.

Šios paslaugos taip pat neapsiriboja vien vertybinių popierių saugojimu, kuriam neapmokestinimas taip pat netaikomas. Remiantis nutartimi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą ir paties Deutche Bank pastabomis, šios prekybos sistemų portfelio valdymas ag skirstomos į tris kategorijas, kurias galima apibendrinti taip: a sprendimo dėl to, kokius vertybinius popierius pirkti ar parduoti ir kada tai padaryti, priėmimas naudojantis išmanančių specialistų išvadomis ir remiantis rinkų stebėjimu; b šių sprendimų įgyvendinimas faktiškai perkant ir parduodant vertybinius popierius 9 ; ir c kelios labiau administracinio pobūdžio paslaugos, susijusios su vertybinių popierių valdymu.

Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nori sužinoti, ar pirmiau a ir b punktuose nurodytoms paslaugų kategorijoms taikomas direktyvos  straipsnio 1 dalies f punkte numatytas PVM neapmokestinimas. Iš klausimo formuluotės atrodo, kad jis iš esmės susijęs su a ir b punktuose nurodytų paslaugų, kurių įkainius Deutsche Bank apskaičiuoja atskirai, santykiu.

Tačiau iš nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateiktų motyvų galima spręsti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą prekybos sistemų portfelio valdymas ag teismui taip pat rūpi c punkte nurodytos paslaugos, kurių kaina, atrodo, yra įtraukta į a ir b punktuose nurodytoms paslaugoms apskaičiuojamą kainą.

Minėti du dalykai yra aiškiai ir glaudžiai susiję. Iš tikrųjų juos galima laikyti iš esmės vienu klausimu. Todėl pradėsiu juos nagrinėti kartu; taip išnagrinėsiu vieną iš 1 klausimo prekybos sistemų portfelio valdymas ag ir atsakysiu į antrąjį klausimą.

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Paskui išnagrinėsiu svarbiausią 1 klausimo aspektą ir galiausiai trečiąjį klausimą, susijusį su kita PVM direktyvos nuostata. Aprašytų paslaugų tarpusavio santykis pirmasis ir antrasis klausimai Visi rašytines pastabas pateikę asmenys sutinka, kad portfelio valdymą, kaip jis aprašytas nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, reikėtų laikyti viena ūkine operacija arba bent jau vienodai vertinama PVM požiūriu remiantis pagrindine teikiama paslauga.

Jie pripažįsta, kad galimas suskirstymas į sudedamąsias dalis, kaip antai portfelio organizavimą, rinkų vertinimą, vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą, sąskaitų tvarkymą ir t. Jie taip pat sutaria, kad vien prekybos sistemų portfelio valdymas ag paslaugos komponentai yra nereikšmingi arba papildomi ir neturėtų turėti įtakos bendram kvalifikavimui. Su tuo sutinku ir aš. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, jeigu sandorį sudaro dalių visuma, reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, siekiant nustatyti, ar yra teikiama dvi, ar daugiau atskirų paslaugų, ar viena bendra paslauga.

Nors indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas kiekvieną sandorį reikia laikyti atskiru ir savarankišku, sandorio, kurį ekonominiu požiūriu sudaro viena bendra prekybos sistemų portfelio valdymas ag, nereikėtų dirbtinai skaidyti, kad nebūtų iškreiptas PVM sistemos veikimas.

3 + 1 DIVIDENDAI KAS MĖNESĮ, Investavimas, akcijos, analizė

Be to, tam tikromis aplinkybėmis kelias formaliai skirtingas paslaugas, kurios gali būti teikiamos atskirai, reikia laikyti vienu sandoriu, kai jos nėra savarankiškos. Paslauga laikoma viena: i jeigu du ar daugiau teikiamų paslaugos elementų yra taip glaudžiai susiję, kad sudaro vieną nedalomą ekonominę paslaugą, kurią būtų dirbtina skaidyti; arba ii jeigu vienas ar daugiau elementų sudaro pagrindinę paslaugą, o kiti yra pagalbiniai. Visų pirma paslauga laikoma papildančia pagrindinę paslaugą, jei klientams ji pati yra ne tikslas, o priemonė geriausiomis sąlygomis naudotis teikiama pagrindine paslauga.

Prekybos pavedimų valdymo sistemos architektūra 2.

Nors faktinę padėtį konkrečioje byloje turi nustatyti nacionalinis teismas, Teisingumo Teismas gali pateikti šiam teismui visą informaciją apie ES teisės aiškinimą, galinčią padėti jam išnagrinėti bylą Atrodo, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo paslaugą kurią šios išvados 18 punkte ir paskesniuose punktuose priskyriau prie b punkto reikėtų laikyti papildančia turto valdymo paslaugą kurią priskyriau prie a punktojeigu ne tai, kad Sprendime RLRE Tellmer Property 13 Teisingumo Teismas pabrėžė, jog valymo paslaugą, kurią jis laikė atskira nuo gyvenamųjų patalpų nuomos, galėjo teikti trečiasis asmuo ir arba dėl jos galėjo būti išrašoma atskira sąskaita.

Man atrodo, teisinga būtų pirmiausia ne aiškintis, kuri iš dviejų paslaugų, mano išskirtų į a ir b punktus, gali būti pagrindinė, o kuri papildoma, bet išnagrinėti, ar jos yra taip glaudžiai susijusios, kad objektyviai prekybos sistemų portfelio valdymas ag vieną nedalomą ekonominę paslaugą, kurią būtų dirbtina skaidyti.

Mano nuomone, jos yra šitaip glaudžiai susijusios. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad teismo praktikoje vertinimas, ar du arba daugiau elementų sudaro vieną ekonominę paslaugą, atliekamas įprasto arba vidutinio vartotojo požiūriu Sutinku su tokia pozicija.

Norėčiau pridurti, jog Sprendime Bog ir kt. Įprasto paslaugų, kaip nagrinėjamosios šioje byloje, kliento požiūriu, t. Neteigiu, kad į a ir b punktus suskirstytos paslaugos yra tokios neatskiriamos, kad nė vienos iš jų negalima siūlyti atskirai. Atvirkščiai, investuotojas, norintis žinoti, kaip geriausiai valdyti savo portfelį, tačiau pasirengęs pats inicijuoti sandorius, galėtų kreiptis dėl konsultacinių paslaugų ir paskui pats faktiškai priimti sprendimus.

O investuotojas, žinantis, ką nori nusipirkti ir parduoti ir kada tai padaryti, tačiau siekiantis išvengti su sandorių vykdymu susijusių rūpesčių, galėtų vien tam tikslui pasamdyti tarpininką.

Kitaip nei minėtais dviem atvejais, portfelio valdymo sutartis, kurią siūlo Deutsche Bank ir kuri aprašyta nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, skirta siekiantiesiems gauti vieną bendrą paslaugą. Be to, nors į a ir b punktus suskirstytas paslaugas galima siūlyti atskirai, nė viena iš jų negali būti atskirai tinkama jokiam nuosekliam tikslui pasiekti.

Sprendimas dėl geriausio vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ar išlaikymo būdo būtų beprasmis, jeigu šis būdas niekada nebūtų įgyvendintas; o pirkimas ir pardavimas arba atitinkamu atveju — nepirkimas ir nepardavimas nesant racionalaus ir informacija pagrįsto sprendimų priėmimo proceso iš esmės reikštų atsitiktinius veiksmus. Sprendimas pirkti arba parduoti ar neparduoti arba nepirkti yra taip glaudžiai susijęs su pagal rekomendaciją arba be jos atliktu veiksmu, kad šie du dalykai — iš esmės ir įvykiams klostantis įprastai — yra dvi to paties medalio pusės.

Todėl kai pačiam investuotojui trūksta būtinų išteklių, gana racionalu, kad jis paveda patikimam trečiajam asmeniui priimti sprendimą ir jį įgyvendinti. Mano vertinimo nekeičia vien ta aplinkybė, kad tipinėje Deutsche Bank sutartyje į a ir b punktus išskirtoms paslaugoms nurodyta atskira procentinė dalis.

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Sprendime RLRE Tellmer Property 16 Teisingumo Teismas atskirų sąskaitų išrašymo aplinkybės nelaikė kriterijumi, lemiančiu tai, ar teikiama viena bendra paslauga, ar atskiros paslaugos. Jis veikiau pažymėjo tą aplinkybę kaip patvirtinančią skirtingą toje byloje nagrinėtų nuomojamų butų ir gyvenamosios paskirties pastatų bendrų plotų valymo pobūdį.

Be to, Sprendime Bog ir kt.

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Ir nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turės patikrinti šį aspektą, Deutsche Bank per posėdį nurodė, kad bendras jo mokestis buvo padalytas dėl istoriškai susiklosčiusių priežasčių, susijusių su pelno apmokestinimu, todėl šis jo padalijimas neatspindėjo dalykų, už kuriuos jis buvo nominaliai nustatomas, santykinių verčių.

Jeigu į a ir b punktus išskirtas paslaugas, susietas į vieną visumą, reikia laikyti viena nedaloma ekonomine paslauga, kurią būtų dirbtina skaidyti, nors kitomis aplinkybėmis ją vis dar būtų galima teikti kaip atskiras paslaugas, jos aiškiai sudaro pagrindinę paslaugą, kurią mano į c punktą išskirtos labiau administracinės paslaugos papildo.

Remiantis bylos medžiaga, tokios paslaugos apima mokėjimus pagal sandorius, palūkanas iš turimų vertybinių popierių ir atsiskaitymą klientui už šiuos du dalykus. Todėl PVM požiūriu jos turėtų būti vertinamos taip pat.

Bloomberg prekybos pavedimų valdymo sistema

Tačiau kyla klausimas, ar į a ir b punktus išskirtoms paslaugoms, vertinamoms kartu, taikomas PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktas. Paslaugų kvalifikavimas  straipsnio 1 dalies f punkto atžvilgiu pirmasis klausimas Deutsche Bank ir Komisija teigia, kad nagrinėjamos paslaugos yra neapmokestinamos pagal PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktą; mokesčių administratorius, Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės vyriausybės teigia, kad šios paslaugos nėra neapmokestinamos PVM.

Pateikti argumentai susiję, be kita ko, su PVM direktyvos aiškinimui taikomais principais ir šiomis aplinkybėmis nagrinėjamo neapmokestinimo PVM kaip vienos iš finansiniams sandoriams taikomų išimčių tikslu. Remiantis nuoseklia teismo praktika, PVM direktyvos — straipsniuose numatyti neapmokestinimo PVM atvejai yra savarankiška Europos Sąjungos teisės sąvoka, kurios tikslas — išvengti PVM sistemos taikymo valstybėse narėse skirtumų. Vartojamos sąvokos turi būti aiškinamos griežtai, nes neapmokestinimo PVM atvejai yra bendrojo principo, kad PVM renkamas nuo kiekvienos apmokestinamojo asmens atlygintinai suteiktos paslaugos, išimtys.

Vis dėlto jos privalo būti aiškinamos pagal siekiamus tikslus ir atitikti nuo PVM sistemos neatsiejamo mokesčių neutralumo principo reikalavimus, pagal kuriuos viena su kita konkuruojančias panašias paslaugas PVM tikslais draudžiama vertinti skirtingai Taigi griežtas aiškinimas nereiškia, jog vartojamos sąvokos turėtų būti aiškinamos taip, kad išimtys netektų joms numatyto poveikio PVM direktyvos ar jos pirmtakės Šeštosios direktyvos preambulė ar šių teisės aktų rengimo istorija aiškiai nerodo, kokio poveikio siekta neapmokestinant PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies b—g punktuose anksčiau — Šeštosios direktyvos 13B straipsnio d punkto 1—6 papunkčiai nurodytų finansinių sandorių PVM.

Tačiau Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad šis tikslas yra palengvinti sunkumus, susijusius su apmokestinimo pagrindo vielinių lynų balustradų sistema atskaitomos PVM sumos nustatymu bei išvengti vartojimo paskolos kainos didėjimo Kalbant konkrečiau, sandorių, susijusių su specialių investicinių fondų valdymu, neapmokestinimo PVM pagal  straipsnio 1 dalies g punktą tikslas — padėti smulkiems investuotojams lengviau investuoti į vertybinius popierius naudojant investavimo subjektus.

Juo siekiama užtikrinti, kad bendra PVM sistema būtų mokestiniu požiūriu neutrali, kalbant apie pasirinkimą, ar investuoti į vertybinius popierius tiesiogiai, ar per bendrąsias įmones Teisingumo Teismas nėra nurodęs nieko panašaus dėl  straipsnio 1 dalies f punkte prekybos sistemų portfelio valdymas ag neapmokestinimo konkretaus tikslo.

 • Valiutos prekybos etoro
 • Byla e/ - eTeismai
 • Плечи Беккера обмякли.
 • Лиланд Фонтейн был не из тех, кто прячется за чужими спинами, о чем бы ни шла речь.
 • Opciono prekyba vix
 •  Я не могу.
 •  Несколько недель назад, когда я прослышал о том, что Танкадо предложил выставить «Цифровую крепость» на аукцион, я вынужден был признать, что он настроен весьма серьезно.
 • Он набрал в легкие воздуха.

Tačiau jis yra apibrėžęs šio neapmokestinimo taikymo sritį. Darbas iš bergamo provincijos teikiamos paslaugos patektų į šią taikymo sritį, jos, vertinamos plačiai, turi sudaryti akivaizdžią visumą ir iš esmės atitikti konkrečias esmines toje nuostatoje aprašytos paslaugos funkcijas.

Neapmokestami PVM tik tie sandoriai, kurie gali sukurti, pakeisti arba panaikinti šalių teises ir pareigas, susijusias su vertybiniais popieriais, o ne administracinės paslaugos, kurios šios padėties nepakeičia, ar operacijos, susijusios su finansinės informacijos teikimu.

Tai yra sutarties šaliai suteikta paslauga, už kurią ši šalis atlygina kaip už atskirą tarpininkavimo veiklą Susidariau nuomonę, kad nagrinėjamos paslaugos, vertinamos plačiai, sudaro akivaizdžią visumą. Ar ši visuma iš esmės atitinka konkrečias esmines funkcijas, aprašytas  straipsnio 1 dalies f punkte?

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Teisingumo Teismui svarbu pateikti aiškų atsakymą. Dėl labai skirtingos valstybių narių praktikos kyla žalingi padariniai bendros PVM sistemos derinimui ir konkurencijai ES. Pasinaudojus šia patirtimi gali būti sudaromi sandoriai, kuriais sukuriamos, pakeičiamos arba panaikinamos šalių teisės ir pareigos, susijusios prekybos sistemų portfelio valdymas ag vertybiniais popieriais, tačiau šie sandoriai yra tik šalutiniai, palyginti su pagrindine funkcija užtikrinti pageidaujamą vartotojo investicijų grąžą ir arba padidinti jų vertę.

Tačiau Deutsche Bank ir Komisijai paslaugos esmė yra aktyvus vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas pagal pasirinktą strategiją. Nors pati patirtis labai svarbi, tai tėra būtina šios veiklos sąlyga, o investuotojo interesas yra matyti, kad būtini sandoriai atliekami. Deutsche Bank priduria, kad sutartinė pareiga yra taikyti pasirinktą strategiją, o ne gauti apibrėžtas pajamas ar vertės padidėjimą. Net jeigu priimamas sprendimas kol kas neliesti vertybinio popieriaus, pasinaudojimas patirtimi vis tik gali pakeisti atitinkamų šalių tarpusavio teisinę ir finansinę padėtį Atsižvelgiant į mano atliktą visos teikiamos paslaugos aspektų tarpusavio santykio analizę, reikia išnagrinėti paslaugą kaip visumą, siekiant nustatyti, ar ji patenka į PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punkto taikymo sritį.

Tos visos paslaugos dalis apima sandorius, kuriais faktiškai sukuriamos, pakeičiamos arba panaikinamos šalių teisės ir pareigos vertybinių popierių atžvilgiu. Nors dėl likusiosios visos paslaugos dalies atitinkamos finansinės patirties panaudojimo gali būti atliekami veiksmai, kuriais sukuriamos, pakeičiamos ar panaikinamos tokios teisės ir pareigos, jie lygiai taip pat gali būti ir neatliekami.

Sutinku su mokesčių administratoriumi ir pastabas pateikusiomis vyriausybėmis, kad būtent likusioji visos paslaugos dalis apibrėžia visos paslaugos pobūdį vartotojo požiūriu. Konkrečią investavimo strategiją pasirinkęs klientas yra suinteresuotas matyti, kad ši strategija yra taikoma.

Tai, ar vertybiniai popieriai yra faktiškai perkami ar parduodami, jam yra mažiau svarbu nei įsitikinimas, kad jo investicijos bet kuriuo konkrečiu momentu yra tvarkomos pagal šią strategiją. Jis nori būti tikras, kad visi atliekami sandoriai būtų vykdomi tinkamu momentu, taip pat kad vertybiniai popieriai nebus perkami ar parduodami tada, kai pageidautina palaukti. Antra, neginčijama, kad nors nagrinėjamos paslaugos nepatenka į PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies g punktą kuriame neapmokestinamas PVM specialių investicinių fondų valdymasjos iš esmės yra tokio valdymo atitikmuo, tačiau atskirų aktyvų, o ne bendrųjų fondų atžvilgiu.

Nors šiuo klausimu ir sutariama, dėl jo pateikti skirtingi argumentai. Deutsche Bank ir Komisija akcijų pasirinkimo sandoriai ir atlyginimas, jog investuotojas, pageidaujantis, kad jo turtas būtų kompetentingai prižiūrimas, gali pasirinkti nagrinėjamą portfelio valdymą bent jau kol turi pakankamai kapitalo, kad tokia paslauga jam apsimokėtų arba investavimą į bendrąjį fondą nepaisant kapitalo dydžioir abi šios galimybės yra tiesioginio investavimo į vertybinius popierius alternatyvos.

Nors jo pasirinkimą gali veikti kelios aplinkybės, dėl skirtingo PVM vertinimo jis gali pasirinkti neapmokestinamą alternatyvą. Taip, priešingai PVM neutralumo principui, būtų iškreipiama konkurencija tarp panašių paslaugų.

Kadangi bendrųjų fondų valdymas yra neapmokestinamas PVM pagal  straipsnio 1 dalies g punktą, o tiesioginės investicijos — pagal  straipsnio 1 dalies f punktą, pagal pastarąją nuostatą individualaus portfelio valdymas taip pat turėtų būti neapmokestinamas PVM. Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės vyriausybės motyvuoja priešingai, t. Jos taip pat nurodo Teisingumo Teismo prekybos sistemų portfelio valdymas ag Sprendime Abbey National  24kad  straipsnio 1 dalies g punkte numatyto neapmokestinimo tikslas yra palengvinti smulkiųjų investuotojų investicijas į investavimo subjektų investicinius vienetus; nesiekiama palengvinti investicijų tiems, kurie turi pakankamai kapitalo, kad galėtų pasinaudoti portfelio valdymo paslaugomis.

Nors galiu visiškai suprasti Deutsche Bank ir Komisijos pozicijos logiką ir nemanau, kad jų palaikomas rezultatas yra nepagrįstas, esu linkusi laikytis nuomonės, kad pagal tokį PVM direktyvos  straipsnio 1 dalies f punktą kaip dabar šioje byloje nagrinėjamo portfelio valdymo paslaugos nėra neapmokestinamos PVM.

Gali būti, kad ateityje pakeitus šį straipsnį klausimas bus aiškiai išspręstas neapmokestinimo PVM naudai, tačiau tai turi padaryti Taryba, kurioje Komisijos pasiūlymai tebesvarstomi Savo vertinimą grindžiu toliau nurodytais motyvais.

prekybos sistemų portfelio valdymas ag

Pirma, tiesa yra tai, kad teikiama paslauga, vertinama kaip visuma, apima sandorius dėl vertybinių popierių, įskaitant derybas dėl jų. Šie aspektai atskirai būtų neapmokestinti PVM pagal  straipsnio 1 dalies f punktą. Tačiau paslaugą veikiau apibūdina kitas jos elementas, t. Neginčijama, kad šiam aspektui, jeigu jis numatytas kaip savarankiška paslauga, neapmokestinimas PVM pagal  straipsnio 1 dalies f punktą negali būti taikomas.

Todėl neatrodo, kad galima daryti išvadą, jog nagrinėjamos paslaugos, vertinamos plačiai, sudaro akivaizdžią visumą ir jų esmė iš principo atitinka toje nuostatoje aprašytas konkrečias esmines funkcijas.

Šioje byloje nagrinėjama paslauga sudaro akivaizdžią visumą, todėl jos negalima tapatinti tik su viena iš jos sudedamųjų dalių.