Kviestiniai lektoriai

Prekybos studijų vertės sistema, Priėmimas 2021

Turinys

  Regiono verslo rizikos informacinės sistemos kūrimas.

  prekybos studijų vertės sistema

  Finansinio raštingumo tyrimai. Finansinių technologijų instrumentų, investicinių strategijų ir algoritmų kūrimas bei bandymas. Verslo vertės kūrimo ir rizikos valdymo, efektyvios investavimo ir verslo projektavimo sistemų kūrimo ir plėtros tyrimai.

  prekybos studijų vertės sistema

  Verslo vertės kūrimo procesų vertinimas, technologinių veiksnių analizė, modeliavimas. Rizikos valdymo sistemos vertinimas ir procesų optimizavimas.

  prekybos studijų vertės sistema

  Efektyvios investavimo sistemos analizė ir modeliavimas. Verslo vertės kūrimo ir rizikos valdymo, efektyvios investavimo sistemos kūrimo, veiklos projektavimo galimybių studijos.

  Įmonių ir įstaigų veiklos rizikos analizės sistemų ir valdymo strategijų, efektyvių prekybos strategijų valiutų ir kapitalo rinkose, internetinės prekybos finansų rinkose informacinio aprūpinimo ir sprendimų paramos sistemų tyrimai.

  Įmonių ir įstaigų veiklos rizikos prekybos studijų vertės sistema sistemų ir valdymo strategijų rengimas.

  prekybos studijų vertės sistema

  Efektyvių prekybos strategijų valiutų ir kapitalo rinkose parengimas. Internetinės prekybos finansų rinkose informacinio aprūpinimo ir sprendimų paramos sistemų rengimas.

  prekybos studijų vertės sistema

  Įmonių ir įstaigų veiklos rizikos analizės sistemų ir valdymo strategijų, efektyvių prekybos strategijų valiutų ir kapitalo rinkoje, internetinių prekybos finansų rinkose informacinio aprūpinimo ir sprendimų paramos galimybių studijos. Vykdytojai: A. Rutkauskas, J. Stankevičienė, D. Jurevičienė, D. Burkšaitienė, R. Tamošiūnienė, K.

  Garškaitė-Milvydienė, R. Martinkutė-Kaulienė, J. Bukevičius, J. Žaptorius, V. Stasytytė, A. Dzikevičius, V. Filipavičius, A. Stepanovas, A. Mažintienė, G. Ševčenko, G. Žilinskij, R. Levickaitė, L. Pečiūrė, N. Maknickienė, I. Lapinskaitė, K. Taujanskaitė, P. Rudzkis, V. Skvarciany, N. Dobrovolskienė, R. Vilkancas, J. Borisova, A. Rutkauskas, L. Kraujalienė, I. Grigonytė, I. Danilevičienė, A.

  Kvietkauskienė, L. Gudelytė, A. Vaiciukevičiūtė, R. Rutkauskas, D. Burkšaitienė, A. Miečinskienė, R. Tamošiūnienė, J. Jurevičienė, J. Žaptorius, A. Stepanovas, K. Garškaitė-Milvydienė, A. Mažintienė, V. Stasytytė, G. Žilinskij, G. Garbanovas, I.

  Lapinskaitė, R. Vilkancas, I. Graužinytė, J. Borisova, S. Šidlauskas, E. Meškonienė, A. Rutkauskas, N. Maknickienė, M. Vaičiulionienė, I. Račinskaja, A. Kvietkauskienė, A. Vaiciukevičiūtė, K.

  Vykdytojai: J. Jurevičienė, A. Miečinskienė, K. Garškaitė-Milvydienė, J. Dzikevičius, R. Vilkancas, N. Lapinskaitė, I. Borisova, L. Uturytė, A. Rutkauskas, V. Makovskienė, I.

  Vykdytojai: V. Jankauskas, V. Podvezko, D. Burkšaitienė, V. Sūdžius, R. Martinkutė-Kaulienė, V. Lingaitis, V. Mažintienė, L. Macijauskas, G. Garbanovas, S. Meškonienė, M. Jankauskas, M. Tvaronavičienė, D. Tamošiūnienė, V. Sūdžius, S. Valentinavičius, D. Žaptorius, J.

  Stankevičienė, A. Lingaitis, R. Pilinkienė, J. Bukevičius, A. Stepanovas, V. Mažintienė, R. Vilkancas, K. Gaškaitė, D. Valiulis, I. Trumpaitė, I. Borisova, G. Ševčenko, T. Petravičius, A.

  Kravčionok, L. Uturytė-Vrubliauskienė, S. Prekybos studijų vertės sistema, M. Degutis, N. Maknickiėnė, V. Butkevičius, A. Miečinskienė, V. Sūdžius, D. Vykdytojai: L. Simanauskas, R. Tamošiūnienė, S. Valentinavičius, V.

  Konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro — 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro. Reikalavimai stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas laisvai pasirenkamas valstybinis egzaminas; konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro — 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro. Kiti atvejai Kitais atvejais Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir iki metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje arba išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, arba atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų: vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; konkursinis balas ne mažesnis kaip einamaisiais metais nustatytas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro — 5,4 balo, išskyrus stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. Papildomas reikalavimas visiems, nepriklausomai nuo vidurinį išsilavinimo įgijimo metų Stojantiems į menų studijų programas Architektūra ir Muzikos technologijos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą.